Naše Centrum sídlí na adrese:
Tylovo nábřeží 418/6
500 02 Hradec Králové
Česká Republika

Tel: +420-495541584
Fax: poradna@vakcinace.cz

Tento obrázek jsem vyfotil při cestě do Nové Kaledonie - i při návštěvě takto relativně bezpečného místa byste měli být chráněni očkováním proti vybraným infekčním nemocem

Až takové propletence stromů jsou na jednom z menších ostrovů Nové Kaledonie - navozují dobrodružnou atmosféru

Takto milé lidi potkáte na ostrově Phúket v Thajsku

Velmi známý útvar nedaleko Phúketu, který nese jméno hlavního hrdiny jednoho filmu, který se zde točil...007

Ptačí chřipka

Podmínky pro možný vznik pandemie ptačím chřipkovým virem.

V přírodě žijící ptáci, zvláště vodní stěhovavé ptactvo je zdrojem nákaz viry chřipky A pro ostatní živočichy. Přenos této ptačí chřipky zvláště některých subtypů na domácí drůběž vede k jejich mimořádně závažným onemocněním, většinou smrtelným. Úhyn drůbeže nebo její vybití z epidemiologických důvodů způsobuje značné ekonomické ztráty nejen majitelům velkochovů na farmách, ale i drobným hospodářům.

Ptačí chřipka (Avian influenza) se v posledních letech stále častěji vyskytuje v zemích mnoha kontinentů. Nákazu způsobují dvě skupiny subtypů chřipkových virů A:

  • Vysoce patogenní subtypy označované HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza), z nichž nejčastěji bývá zachycen subtyp A H5N1 a A H7N7.

  • Méně patogenní subtypy označované LPAI (Law Pathogenic Avian Influenza) a patří sem např. A H9N2, A H5N2 a další.

Viry chřipky A mají segmentovaný genom. Pro tuto segmentaci může docházet ke genetickému reassortementu při smíšených infekcích různými subtypy virů chřipky A u téhož hostitele. Za těchto okolností může vzniknout "nový" virus, který má odlišné vlastnosti od původního viru. Výsledkem tohoto reassortementu chřipkové viry cirkulující v přírodě mají řadu genetických variant, které mohou překročit druhovou barieru, tj. vést k onemocnění i jiných živočichů, než způsoboval původní virus.

Proto ptačí chřipkové viry, které by byly schopné infikovat člověka a šířit se od osoby k osobě, mohou způsobit chřipkovou pandemii. Tam, kde žijí v jedné domácnosti pohromadě lidé s drůběží a prasaty, je potenciální možnost vzniku viru, který překročí barieru mezi živočichem a člověkem.

Do panzoocie v jihovýchodní Azii docházelo k lidským nákazám viry ptačí chřipky jen zcela ojediněle a u onemocnělých osob byla častá konjuktivitida a ev. současné postižení dýchacích cest. Teprve v roce 1997 při epizoocii způsobené ptačím chřipkovým virem A H5N1 došlo i k lidským nákazám s těžkým až smrtelným průběhem. Příčinou těchto závažných příhod u lidí byly následující důvody:

  1. Infekce byla vždy způsobena subtypem patřícím k HPAI
  2. Došlo k přímému kontaktu postižených s nemocnou drůbeží
  3. Přenos této nákazy z člověka na člověka je málo pravděpodobný nebo velmi omezený
  4. Smrtelná onemocnění byla vždy způsobena subtypy HPAI

 

Ptačí chřipka