Naše Centrum sídlí na adrese:
Tylovo nábřeží 418/6
500 02 Hradec Králové
Česká Republika

Tel: +420-495541584
Fax: poradna@vakcinace.cz

Tento obrázek jsem vyfotil při cestě do Nové Kaledonie - i při návštěvě takto relativně bezpečného místa byste měli být chráněni očkováním proti vybraným infekčním nemocem

Až takové propletence stromů jsou na jednom z menších ostrovů Nové Kaledonie - navozují dobrodružnou atmosféru

Takto milé lidi potkáte na ostrově Phúket v Thajsku

Velmi známý útvar nedaleko Phúketu, který nese jméno hlavního hrdiny jednoho filmu, který se zde točil...007

Lidská chřipka

Sezónní chřipka a její každoroční prevence očkováním.

V současnosti je možná účinná prevence proti chřipce široce dostupným očkováním. Proto je potřebné chránit nejen pacienty s nějakým chronickým onemocněním, ale i zdravé osoby, neboť jejich onemocnění vede k obrovským ekonomickým ztrátám pracovní neschopností. Pro ty, kteří nemohli být z různých důvodů očkováni, např. pro hematoonkologické pacienty jsou již k dispozici i protichřipková antivirotika.

Co je to chřipka?
Chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění, které každoročně postihne 10 % světové populace a v době pandemie dokonce 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, je chřipka závažné onemocnění, které je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Chřipku však bohužel mnohdy považuje nejen laická, ale i odborná veřejnost za banální infekci.

Chřipka je v literatuře velmi často charakterizována jako „klinicky relativně uniformní onemocnění způsobené neustále se měnícím virem". Z této definice i z praxe víme, že chřipka má povětšinou stálý klinický obraz a jasné epidemiologické charakteristiky. V podstatě neexistuje žádné jiné akutní horečnaté onemocnění projevující se příznaky postižení dýchacích cest s tak rychlým a rozsáhlým šířením v lidské populaci. Světová zdravotnická organizace opakovaně potvrdila, že existuje reálné nebezpečí vzniku a rychlého rozšíření nového chřipkového kmene po světě tedy nebezpečí chřipkové pandemie. Doposud jedinou velmi účinnou formou prevence je očkování proti chřipce. Pro léčbu chřipky jsou již k dispozici specifická protichřipková antivirotika.

Chřipka a prevence očkováním.
Jedinou vysoce účinnou prevencí proti chřipce je očkování. Je potřebné chránit nejen pacienty s chronickým onemocněním, kteří jsou nejvíce ohrožené komplikovaným průběhem chřipky, ale i zdravé osoby, neboť jejich onemocnění vede k obrovským ekonomickým ztrátám díky pracovní neschopnosti.

Očkování proti chřipce přináší totiž výrazné snížení nemocnosti u mladších osob a to 5-6 x v porovnání s neočkovanou populací. Naproti tomu u starších osob je vakcinace proti chřipce velmi účinná v prevenci hospitalizací a smrtnosti na chřipku nebo její komplikace. Očkování proti chřipce se u dospělých provádí každý rok aplikací jedné dávky vakcíny ještě před chřipkovou epidemií. Očkovat se ale může kdykoliv i během chřipkové epidemie. Důležité je si uvědomit, že očkovaný je spolehlivě chráněn teprve za 14 dní po aplikaci vakcíny.

Očkovací látka proti chřipce má jen málo kontraindikací. Mezi nejdůležitější patří anafylaktická reakce na předchozí dávku vakcíny, alergie na některou z komponent vakcíny včetně alergie na vaječnou bílkovinu. V současnosti se u nás používají proti chřipce štěpené a subjednotkové vakcíny. Subjednotkové trivalentní vakcíny obsahují 3x15 µg antigenů tří nejčastějších subtypů chřipky A (H3N2 a H1N1) a B. Tyto očkovací látky obsahují pouze zevní antigen hemaglutinin. Naproti tomu inaktivovaná, štěpená (split) trivalentní vakcína také obsahuje 3x15 µg antigenů tří nejčastějších subtypů chřipky. Je však vyrobena z inaktivovaných virových částic, které jsou rozštípány, frakcionovány a poté purifikovány.

 

Vakcíny registrované v České republice

Obchodní název

Výrobce

Typ vakcíny

Věkový limit

Fluarix

GlaxoSmithKline

štepená

od 6 měsíců

Vaxigrip

Sanofi Pasteur

štěpená

od 6 měsíců

Begrivac

Novartis Vaccines

štěpená

od 6 měsíců

Influvac

Solvay Pharma

subjednotková

od 6 měsíců

Fluad

Novartis Vaccines

subjednotková
nové adjuvans

starší 65 let, nebo chronicky nemocní

Poznámka: Pro děti ve věku od 6 měsíců do 35 měsíců se aplikuje jedna nebo dvě dávky vakcíny 0,25 ml. Dvě dávky se aplikují dětem, které doposud nebyly očkovány proti chřipce. Rozestup mezi dávkami musí být minimálně 4 týdny. Od 36 měsíců věku se aplikuje jedna dávka vakcíny 0,5 ml.


Vakcíny proti chřipce jsou inaktivované a proto nemohou způsobit chřipkové onemocnění. Jsou vysoce purifikované a z tohoto důvodu jsou velmi málo reaktogenní. Po očkování je nejčastější postvakcinační reakcí bolestivost v místě vpichu a únava v den očkování. Díky mutacím v chřipkovém virionu je nutná každoroční příprava nové varianty vakcíny, kterou doporučuje pro výrobce každý rok na přelomu února a března Světová zdravotnická organizace.

Většina odborníků doporučuje očkování proti chřipce ve 3 základních skupinách indikací:

1. Skupina osob s vysokým rizikem komplikací a úmrtí při onemocnění chřipkou:

 • Osoby starší 65 let (v USA platí doporučení, aby se vakcinace proti chřipce prováděla již u osob starších 50 let!)
 • Pacienti z léčeben pro dlouhodobě nemocné v jakémkoliv věku.
 • Obyvatelé domovů důchodců.
 • Dospělí nebo děti s chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním.
 • Dospělí nebo děti, kteří jsou v péči lékaře pro metabolické nebo renální onemocnění, pro hemoglobinopatie nebo imunodeficitní stavy.

2. Skupina osob, která může lehce přenést chřipku do rizikových skupin:

 • Lékaři, sestry a další zdravotničtí pracovníci.
 • Zaměstnanci léčeben dlouhodobě nemocných a domovů důchodců.
 • Pracovníci zabývající se „Home-care".
 • Členové rodin osob s vysokým rizikem rozvoje chřipkových komplikací.

3. Skupina osob, které by mohly mít z vakcinace prospěch:

 • Osoby zaměstnané ve službách vysoké důležitosti (energetika, doprava, školství, policie, armáda).
 • Adolescenti v internátních školách, studenti bydlící na kolejích.

Každý rok před chřipkovou sezónou je prováděno pravidelné očkování proti chřipce všech osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců, domovech-penzionech pro důchodce. V ústavech sociální péče jsou očkovány osoby s chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, onemocněními srdce, cév a ledvin nebo cukrovkou.

Lidská chřipka