Cestovní medicína a očkování

Očkování

Termín „očkování“ je v našich podmínkách synonymem pro pojem „vakcinace“, který historicky souvisí se skutečností, že při jednom z prvních očkování proti variole v roce 1797 byl v očkovací látce použit virus vakcinie. Tak vznikl v anglicky psané literatuře termín „vaccination“, který může být překládán do češtiny jako očkování nebo vakcinace.

Pojmy očkování a „imunizace“ se velmi často v laické i odborné veřejnosti zaměňují, přičemž každý z nich znamená něco jiného. „Očkování“ je chápáno jako proces vpravení antigenu vakcíny a ostatních složek očkovací látky do lidského organismu. Aplikace vakcíny se provádí do svalu, pod kůži, do kůže anebo se vakcíny aplikují perorálně.

Naproti tomu pojem „imunizace“ je ve své podstatě vytváření nespecifické i specifické imunitní odpovědi v lidském organismu na vakcinální antigen, adjuvantní prostředky nebo na ostatní složky vakcíny.

Cestovní medicína

Se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením zdravotních problémů spojených s cestováním do všech oblastí světa. Obor se původně označoval jako turistická medicína, ale na daleké cesty se nevydávají pouze turisté, ale i obchodníci, diplomaté, vojáci a jiné osoby. Někdy je označován jako geografická medicína, ale ta je spíše teoretickým oborem, který sleduje výskyt nemocí, zvláštnosti jejich průběhu a rozdíly zdravotnické problematiky v různých částech světa. Cestovní medicína úzce spolupracuje s pracovním lékařstvím, které zajišťuje zdravotní péči o osoby vyjíždějící do zahraničí služebně. Spolupracuje také s vysokohorskou, potápěčskou a leteckou medicínou. Nedílnou součástí cestovního lékařství je migrační medicína, která se zabývá zdravotní problematikou migrantů, uprchlíků a azylantů. V poslední době vzniká tzv. medicína pustých oblastí (wilderness medicine). Sleduje zdravotní problémy lidí pobývajících v odlehlých a nehostinných oblastech světa se špatně dostupnou zdravotní péčí (pouště a polární oblasti, deštné pralesy apod.) a nebo v oblastech postižených přírodními katastrofami (zemětřesení, vlna tsunami, záplavy aj.).Náplň cestovní medicíny má 4 hlavní složky :

1. Posouzení zdravotního stavu cestovatele a poradenství

2. Profylaxe

3. Terapie

4. Sledování zdravotního stavu cestovatelů

(Upraveno dle doc. MUDr. Jiřího Vaništy, CSc.)

Leave a reply